Warsztaty ewangelizacyjne

Od 29.01 do 4.02.2022 w Zakopanem na Cyrhli odbyły się warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży z parafii mariańskich. Program był obfity: budowanie wspólnoty, uczenie dzielenia się wiarą, tańce, wyprawy górskie, uwielbienie i do tego dużo radości. Warsztaty prowadzili John i Mateusz z „Przystanku Jezus” przy aktywnym współudziale ks. Michała Garbeckiego, Ks. Rafała Zalewskiego i ks. Grzegorza Reissa. Było to bardzo owocny czas, który przyniesie aktywne zaangażowanie młodzieży w kolejne wydarzenia organizowane przez Mariańskie Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań. W warsztatach uczestniczyła młodzież ze Skórca, Marymontu i Stegien.
 
 

Komentarze