Powołanie


ABY ZOSTAĆ MARIANINEM należy spełniać ogólne WARUNKI:

- trzeba być człowiekiem żywej wiary, mającym relację z Bogiem i Kościołem,
- mieć rozeznane przekonanie o powołaniu do życia zakonnego oraz rozumieć, czym jest życie zakonne,
- nie mieć przeszkód kanonicznych (wg Kodeksu Prawa Kanonicznego), np. być pełnoletnim, być kawalerem,
- mieć odpowiednie zdrowie, być człowiekiem samodzielnym, dojrzałym (np. wolnym od nałogów),
- mieć prawą, odpowiednią motywację do wstąpienia do Zgromadzenia.

PIERWSZY KROK: Kontakt z duszpasterzem powołań

Napisz  lub zadzwoń. Postaramy się znaleźć dogodny sposób, czas i miejsce na spotkanie.

ks. Paweł Skonieczny MIC, ul. Bł. Ks. Sajny 2, 05-530 Góra Kalwaria, e-mail: duszpasterz@marianie.pl, tel. 501 650 750

ks. Rafał Krauze MIC, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary, e-mail: duszpasterz@marianie.pl, tel.  503 079 511

ks. Grzegorz Reiss MIC, ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec


DRUGI KROK: potrzebne dokumenty

Formularze na dokumenty każdy kandydat otrzymuje od nas. My także wręczamy mu pismo adresowane do księdza proboszcza z prośbą o opinię o kandydacie.

Dokumenty składane przez kandydata:

- Podanie o przyjęcie do Zgromadzenia (napisane własnoręcznie),

- Życiorys,

- Kwestionariusz wg formularza,

- Świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,

- Odpis aktu urodzenia z USC,

- Świadectwo maturalne (kandydat na kapłana),

- Świadectwo ukończenia minimum szkoły zawodowej (kandydat na brata),

- Świadectwo z nauki religii (ostatnie),

- Świadectwo lekarskie na załączonym formularzu,

- Świadectwo moralności od ks. proboszcza,

- 3 fotografie dla kandydatów na braci, 6 fotografii dla kandydatów do klerykatu.

Dokumenty należy oddać nam, przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

Kuria Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9,

02 - 914 Warszawa

Kandydat otrzyma listowną decyzję o przyjęciu.

Komentarze